Actualizat: 27 februarie 2019

Liceul cu Program Sportiv Brasov organizează înscrieri pentru anul școlar 2019 - 2020:


   CLASA  PREGĂTITOARE    Număr locuri: 25

Etapă de înscriere: 4 - 22 martie 2019


Procedura specifică pentru repartizarea copiilor pe locurile disponibile - clasa pregătitoare (vezi documentul)

Înscrierea candidaților se face de luni până vineri la adresa: Str. Zizinului 144 - Secretariat liceu, între orele 8.00 - 18.00.

 

                Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 <aici>.

IMPORTANT: Ținând cont de specificul unității noastre școlare, profil sportiv, filiera vocațională, elevii se pot înscrie din orice zonă a orașului, condiția de bază fiind abilitățile sportive și dorința de a urma o disciplină sportivă. La clasa pregătitoare nu este necesar ca copilul sa aibă abilități sportive, clasa fiind organizată conform metodologiei ca orice altă clasă pregătitoare din altă unitate de învățământ.

Acte necesare:
- Cerere tip (eliberată de la liceu);
- Copie xerox + original Certificat de naștere (elev);
- Copii xerox dupa cărțile de identitate (ambii părinți);
- Rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copilului;
- Adeverința medicală de la medicul de familie;
- Copie xerox - Fișa medicală a elevului;
- Folie de plastic pentru îndosariere.

       Mai multe informații pentru părinți găsiti și pe website-ul Inspectoartului Școlar al Județului Brașov apasați aici

Liceul cu Program Sportiv Brașov organizează înscrieri la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019 - 2020. Liceul nostru fiind un liceu de tip vocațional, opțional putem să organizăm o clasa pregătitoare de maxim 25 de locuri. Sala de curs pentru această clasă se prezintă în acest moment în condiții bune, ea poate fi amenajată cu mobilier adecvat vârstei și cu toate utilitățile necesare.