Actualizat: 4 iunie 2018

 

   Liceul cu Program Sportiv Brașov organizează înscrieri pentru anul școlar 2018 - 2019:

C L A S A   a V - a    Număr locuri: 25

la următoarele discipline sportive:
                                                     - Atletism (fete şi băieţi);
                                                     - Handbal (băieţi);
                                                     - Scrima (fete şi băieţi);
                                                     - Volei (fete şi băieţi).

Rezultatele probelor de verificare a aptitudinilor fizice și motrice pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2018 - 2019 vor fi publicate <aici>

Înscrierea candidaţilor se va face în perioada 04.06 - 08.06 2018, între orele 800-1600 la următoarea adresă:

                                   - Str. Poarta Schei Nr. 39 - Secretariatul liceului;

     Probele sportive se vor susține pe arena liceului în data de 20 iunie 2018, ora 1000.

            20.06.2017 - proba pentru atletism
            20.06.2017 - proba pentru scrimă
            20.06.2017 - proba pentru volei
            20.06.2017 - proba pentru handbal
           

      Acte necesare:
- Cerere tip (eliberată de la liceu);
- Copie şi original certificat de naştere (elev);
- Copii după cărţile de identitate (ambii părinţi);

- Adeverinţă de promovare a clasei a IV-a;

- Adeverinţă medicală din care să rezulte că este: „Apt pentru efort fizic” sau "Apt pentru susţinerea probelor sportive"
- Fişa medicală a copilului;
- Folie de plastic pentru îndosariere.

Important : baremele pentru admiterea la clasa a V-a <aici>

Program de pregătire suplimentară a elevilor în vederea admiterii în clasa a V-a pentru anul școlar 2018-2019 <aici>