Actualizat : 03 Iulie 2017

 

     Broșura pentru admiterea în clasa a IX-a pentru anul școlar 2017 - 2018

 Liceul cu Program Sportiv Braşov organizează înscrieri pentru anul şcolar 2017 - 2018:

C L A S A  a IX - a   Număr locuri: 56

la următoarele discipline sportive:
                                                          - Atletism (fete şi băieţi);
                                                          - Handbal (băieţi);
                                                          - Scrimă (fete şi băieţi);
                                                          - Volei (fete şi băieţi).

  Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatul liceului din str. Poarta Schei nr. 39, în perioada 22.05 - 23.05 2017 în intervalul orar 08:00 - 18:00.

Susţinerea probelor de aptitudini va avea loc pe arena liceului din str. Poarta Schei nr. 39, în ziua de 25 Mai 2017 ora 13:00 

Important: Elevii care susţin probe de aptitudini sportive pentru admiterea la Liceul cu Program Sportiv Braşov, pot să participe şi la probele de aptitudini pentru un alt liceu, cu decalarea programării pentru susţinerea probelor de aptitudini sportive.

     Acte necesare:
 

- Fişa de înscriere
- Copie şi original Certificat de naştere (elev);
- Copie Carte de identitate (elev);

- Copii Cărţi de identitate (ambii părinţi);
- Anexa fişei de înscriere eliberată de şcoala gimnazială de provenienţă
- Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este: „Apt pentru efort fizic sau Apt pentru susţinerea probelor sportive”;
- Dosar plic - folie plastic

Probele scrise la examenul de bacalaureat pentru liceul nostru sunt urmatoarele:
                      - proba E)a) : Limba si literatura romana;
                      - proba E)c) : Istorie;
              - proba E)d) : la alegere din urmatoarele probe: Georgrafie, Logica si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie.


      Important : baremele pentru admiterea la clasa a IX-a (vezi baremele)