Actualizat : 4 iunie 2018

 

    Metodologia de desfășurare și structura probelor de aptitudini (vezi aici)

 Liceul cu Program Sportiv Braşov organizează înscrieri pentru anul şcolar 2018 - 2019:

C L A S A  a IX - a   Număr locuri: 56

la următoarele discipline sportive:
                                                          - Atletism (fete şi băieţi);
                                                          - Handbal (băieţi);
                                                          - Scrimă (fete şi băieţi);
                                                          - Volei (fete şi băieţi).

  Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatul liceului din str. Poarta Schei nr. 39, în perioada 14.05 - 15.05 2018 în intervalul orar 0800 - 1800.

Susţinerea probelor de aptitudini va avea loc pe arena liceului din str. Poarta Schei nr. 39, în ziua de 16 mai 2018 ora 1000 

Important: Elevii care susţin probe de aptitudini sportive pentru admiterea la Liceul cu Program Sportiv Braşov, pot să participe şi la probele de aptitudini pentru un alt liceu, cu decalarea programării pentru susţinerea probelor de aptitudini sportive.

     Acte necesare:

- fişa de înscriere
- copie certificat de naştere (elev);
- copie carte de identitate (elev);
- copii după cărţile de identitate ale ambilor părinţi;
- anexa fişei de înscriere eliberată de şcoala gimnazială de provenienţă;
- adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este: "Apt pentru efort fizic" sau "Apt pentru susţinerea probelor sportive”;
- dosar plic și folie de plastic.

      Important : baremele pentru admiterea la clasa a IX-a (vezi baremele)

 

Probele scrise la examenul de bacalaureat pentru liceul nostru sunt urmatoarele:
                      - proba E)a) : Limba si literatura romana;
                      - proba E)c) : Istorie;
                  - proba E)d) : la alegere din urmatoarele probe: Georgrafie, Logica si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie.

Absolvenții Liceului cu Program Sportiv vor susține probele scrise de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, la Centrul de examinare Colegiul Național "Andrei Șaguna"-Brașov.