Actualizat : 9 aprilie 2019

 

ORDIN Nr. 4829 din 30-august-2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019 - 2020 (conține: calendar, organizare şi desfăşurare)   (vezi aici)

Metodologia de desfășurare și structura probelor de aptitudini (vezi aici)

 

 Liceul cu Program Sportiv Braşov organizează înscrieri în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019 - 2020:

C L A S A  a IX - a   Număr locuri: 56

la următoarele discipline sportive:
                                                          - Atletism (fete şi băieţi) - 18 locuri
                                                          - Handbal (fete) - 18 locuri
                                                          - Scrimă (fete şi băieţi) - 10 locuri
                                                          - Volei (fete şi băieţi) - 10 locuri

  Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatul liceului din str. Zizinului nr. 144, în perioada 13 - 14 mai 2019 în intervalul orar 0800 - 1800.

Susţinerea probelor de aptitudini va avea loc pe baza sportivă a liceului din str. Zizinului nr. 144, după cum urmează:
- pentru disciplinele scrimă și handbal în data de 15-05-2019 ora 1000
- pentru disciplinele atletism și volei în data de 16-05-2019 ora 1000

     Acte necesare:

- fişă de înscriere
- copie certificat de naştere (elev);
- copie carte de identitate (elev);
- copii după cărţile de identitate ale ambilor părinţi;
- anexa fişei de înscriere eliberată de şcoala gimnazială de provenienţă;
- adeverinţă medicală din care să rezulte că este: "Apt pentru efort fizic" sau "Apt pentru susţinerea probelor sportive”;
- dosar plic și folie de plastic.

      Important : baremele pentru admiterea la clasa a IX-a (vezi baremele)

 

Probele scrise la examenul de bacalaureat pentru liceul nostru sunt urmatoarele:
- proba E)a) : Limba si literatura romana;
- proba E)c) : Istorie;
- proba E)d) la alegere din următoarele probe: Georgrafie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie.