Admiterea în clasa a V-a, învățământ cu program sportiv integrat, an școlar 2022-2023

Număr de locuri propuse: 26 (1 clasă)

Discipline sportive :
                          Volei : 5 locuri băieți + 2 locuri fete
                          Atletism :12 locuri
(fete+băieți)
                          Handbal : 4 locuri
(băieți)
                          Scrimă : 3 locuri
(fete+băieți)

Înscrierile se fac în perioada  21 – 23. 06. 2022, între orele 09.00-16.00, la  secretariatul Liceului cu Program Sportiv Brașov  (Str. Zizinului  nr. 144 ).

La înscriere este obligatorie prezența părintelui/ tuorelui însoțit de candidat.

Testarea aptitudinilor va avea loc în perioada: 24 Iunie 2022.

Documente necesare înscrierii:

 • cerere de înscriere (se descarcă de aici );
 • copie xerox certificat naștere elev;
 • copii xerox C.I. părinți/tutore legal;
 • adeverință medicală cu mențiunea ”apt pentru susținerea probelor sportive”

ATENȚIE: adeverința medicală trebuie  eliberată cu maxim 30 zile înainte de susținerea probelor de aptitudini.

NEPREZENTAREA adeverinței medicale atrage după sine eliminarea candidatului din concurs.

Cap. I. DISPOZITII GENERALE

PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a, AN ȘCOLAR 2022-2023

 1. Prezentul regulament cuprinde modul de organizare si desfășurare a probei de aptitudini pentru admiterea în clasa a V-a, an școlar 2022-2023.

Cap. II. REGULI DE DESFĂȘURARE

 1. Testarea aptitudinilor fizice se face prin intermediul probei de aptitudini, ca etapă în cadrul procedurii privind organzarea si desfășurarea probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a V-a, din cadrul Liceului cu Program Sportiv Brașov;
 2. În cadrul probei de aptitudini sportive se testeaza abilitățile / aptitudinile fizice ale candidaților înscriși la probele de aptitudini, ale căror dosare de înscriere au fost depuse la secretariatul instituției noastre și validate de către Comisia de înscrieri;
 3. In cadrul concursului, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu și se diferentiază pe sexe, bareme și note;
 4. Accesul candidaților în spațiul de concurs  este permis cu cel mult 30 minute înainte de începerea probelor sportive;
 5. Comisia de concurs face apelul nominal și menționează prezența/absența fiecarui candidat precum și situațiile de abandon/descalificare, dacă este cazul;
 6. Probele se execută in ținuta sportivă, decentă, adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening), nefiind permis accesul cadidaților în spațiul de concurs fără echipament corespunzător;
 7. Toate probele sunt obligatorii. Intârzierea, absența, nesusținerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.
 8. Este declarat ,,ADMIS’’ candidatul care a obţinut nota minim 7.oo, calculată pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute la probele sportive. Abandonul, accidentarea sau depășirea baremului/timpului minim de admitere/promovare, conduc la eliminarea candidatului din concurs și declararea acestuia ,,RESPINS’’;
 9. Performanța obţinută de candidați și nota acordată se consemnează în borderoul de concurs pentru fiecare probă, de către secretarul comisiei de concurs;
 10. În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin aceeași medie la probele de aptitudini, departajarea se face în funcție de nota/probă;
 11. Toți candidații care sustin probele sportive trebuie, în mod obligatoriu, să aibă avizul medical ,,Apt pentru susținerea probelor sportive” înainte de începerea probelor sportive; neprezentarea avizului medical duce la eliminarea candidatului din concurs.

Cap. III. PROBE ŞI BAREME

 1.  Verificarea aptitudinilor fizice ale cadidaților, în funcție de disciplina sportivă pentru care optează, constă în susținerea următoarelor probe:

SCRIMĂ :

–BURPEE 20 secunde (se înregistrează numărul de repetări)

-săritura în lungime de pe loc

– naveta 4 x 10 m

ATLETISM :

–alergare 50 m plat, cu start de sus

– săritura în lungime de pe loc

– aruncarea mingii de oină

HANDBAL :

– alergare de viteză cu start din picioare, pe distanța de 30 de m

– aruncarea mingii de oină cu elan

-dribling de la centrul terenului și aruncare la poartă, procedeu la alegere

VOLEI :

– săritura în lungime de pe loc

– naveta 6 x 6 m

 1. Baremele vor fi afișate aici și la avizierul școlii.

Cap. IV. PRECIZĂRI 

 1. Neprezentarea la ora stabilită în anunțul de concurs, nesusținerea unei probe sau abandonul, echivalează  cu retragerea candidatului din concurs;
 2. Candidatul are dreptul să intre în perimetrul de desfăşurare a probelor de concurs, doar cu sticla de apă. Este interzis accesul candidaţilor în zona de concurs cu orice fel de bunuri sau obiecte care nu constituie obiectul probei;
 3. Nesusținerea unei probe sau abandonul echivalează cu retragerea candidatului din concurs;
 1. Se interzice orice formă de bruscare, împingere sau lovire în momentul startului sau pe timpul alergării;
 2. La probele de aptitudini nu se admit contestații.

 

Lasă un răspuns

Denumire *
Email *
Pagină web