Oferta educațională clasa a IX-a – anul școlar 2023-2024

Discipline sportive din planul de învățământ al Liceului cu Program Sportiv Brașov  : atletism(fete și băieți), handbal (băieți), volei (fete și băieți), scrimă (fete și băieți).

1 clasă – 24 elevi / învățământ vocațional sportiv, după cum urmează :

 • 14- locuri pentru handbal băieți
 • 5 – locuri pentru volei fete
 • 5 – locuri pentru volei băieți

1 clasă – 24 elevi / învățământ vocațional sportiv, după cum urmează :

 • 14- locuri pentru atletism (fete și băieți)
 • 10 – locuri pentru scrimă (fete și băieți).

1 clasă MOZAIC – 24 elevi/ învățământ vocațional sportiv

 • 24 – locuri pentru sportivii de performanță care practică discipline sportive care nu se regăsesc în planul de învățământ al Liceului cu Program Sportiv Brașov.

Admiterea pentru clasa a IX-a se desfășoară conform  Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.243/2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024, din 31.08.2022.

Perioada de înscriere pentru susținerea probelor de aptitudini sportive:

 • 15-16 mai 2023, la sediul Liceului cu Program Sportiv, situat pe str. Zizinului nr. 144, interval orar: 9.00 – 15.00;

 Perioada de susținere a probelor de aptitudini sportive:

 • 17 – 19 mai 2023, conform programării pe care o veți primi la înscriere; 

Documentele necesare pentru înscrierea la proba de aptitudini sportive: 

 • dosar plic
 • cerere tip de înscriere (aici și la secretariatul liceului)
 • copie de pe cartea de identitate a elevului
 • copie de pe certificatul de naştere al elevului
 • copie C.I. părinți
 • anexa la fişa de înscriere pentru participare la probele de aptitudini (se obține de la şcoala de provenienţă)
 • adeverinţa de la medic cu menţiunea “SE ELIBEREAZĂ PENTRU ÎNSCRIERE LA LICEU SPORTIV“, eliberată cu maxim 10 zile lucrătoare înaintea înscrierii
 • acord de transfer (în cazul în care elevul este legitimat la un alt club sportiv și susține proba de aptitudini pentru una dintre disciplinele sportive: handbal băieți, scrimă fete și băieți, volei fete și băieți, atletism fete și băieți);
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că elevul nu este legitimat la un alt club sportiv în disciplina pentru care susține proba de aptitudini sportive (cu excepția celor care optează pentru clasa „Mozaic”); declarația este disponibilă aici și la secretariatul liceului;
 • elevii care se înscriu la clasele mozaic vor prezenta, în copie, dovada legitimării la un club sportiv , vizată pe anul în curs , și adeverința, în original, de la clubul sportiv de proveniență din care să reiasă că sportivul/sportiva practică sport de performanță în cadrul clubului la o disciplină sportivă afiliată respectivei federații sportive de specialitate (condiție obligatorie pentru înscrierea la această clasă)

Structura probelor sportive: aici

 

Lasă un răspuns

Denumire *
Email *
Pagină web