Scurt istoric al Liceului cu Program Sportiv Brașov

    Unitatea datează din 1853 și a fost amenajată ca bază sportivă pentru adulți, unde se făceau gimnastică, scrimă și balet fiind menționată în documente cu numele de „Casa de gimnastică”.

     După 1897, în urma astupării lacului din incinta școlii, a fost amenajat un teren de sport pe care se desfășurau antrenamente și întreceri de atletism, hipism, apoi de hochei și fotbal. Locul acesta se bucura de o mare popularitate, dovada fiind și prezența la întreceri a familiei regale (regele Carol și regina Maria aveau amenajată o tribună din piatră, în partea stânga a terenului de astăzi).

     În jurul anului 1900 se construiește un corp nou de clădire pentru săli de clasă, iar școala va beneficia și de încălzire centrală.

      De anul 1925 se leagă cea mai veche competiție de hochei pe gheață, consemnată în documente.

      În anul 1948 se înființează în incinta acestui lăcaș Școala Medie Tehnică de Cultură Fizică și Sport care se va desființa în anul 1955. Disciplinele sportive pentru care se pregăteau elevii erau atletismul, gimnastica, baschetul, handbalul în 11 jucători, schiul, înotul. Erau pregătiți în școală viitorii tehnicieni în cultură fizică și sport.

    Între anii 1955-1957 funcționează ca Școala Tehnică de Antrenori, în cadrul căreia se pregăteau antrenori la următoarele discipline sportive : atletsim, rugby, gimnastică, handbal.

    În anul 1957 se înființează Școala Medie Mixtă nr.2 Brașov, unde se făceau ore de atletism, gimnastică si handbal. Menționăm că între anii 1958-1975 în acest loc a funcționat și Școala Sportivă de Elevi din Brașov, unde elevii selecționați de la toate școlile din oraș se pregăteau pentru aproape toate disciplinele de sport.

    Începând cu anul 1977, instituția se va numi Liceul Real Umanist nr.1.   Elevii intrau prin concurs la una dintre disciplinele sportive și se lucra demixat în clasele V-VIII, IX-XII.

     În 1979, printr-un decret abuziv, se desființează Liceul Real Umanist, iar unitatea devine Școala Generală nr.25 Brasov, cu clasele V-X.   În cadrul școlii se făceau ore de educație fizică conform programei școlare valabile pentru toate unitățile de învățământ. În același an se înființează Clubul Sportiv Școlar „Luceafărul”, secție în cadrul școlii care pregătea sportivi la disciplina atletism.

     O dată cu anul 1990 școala generală se transformă în Liceul cu Program de Educație Fizică și Sport Brașov, cu disciplinele atletism și handbal, clubul sportiv fiind în continuare subordonat liceului, iar din anul 1996, prin desființarea Clubului Sportiv Școlar „Tractorul”, liceul preia de la clubul în desființare secțiile de volei băieți, scrimă, patinaj artistic și hochei, iar de la Clubul Sportiv Școlar „Brașovia” secția de volei fete. Secția de handbal din cadrul liceului, care avea rezultate deosebite, dispare din cadrul liceului, fiind transferat la Clubul Sportiv Școlar Dinamo.
    Secțiile preluate de la Cluburile Sportive Școlare Tractorul și Brașovia au funcționat la nivelul clubului Sportiv Școlar de pe lângă liceu, iar titulatura se schimbă în „LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAȘOV”.

   Începând cu toamna anului școlar 1997-1998, în liceu apar următoarele ramuri sportive: atletism (băieți și fete), volei (băieți și fete), scrimă-floretă, patinaj artistic, iar din anul 2000 handbal băieți.