Acasă

       Acesta este site-ul oficial al Liceului cu Program Sportiv Brașov. Prin intermediul lui dorim să vă prezentam activitățile noastre școlare și extrașcolare, echipa didactică, noutățile și orice ar putea suscita interesul comunității din care facem parte.

      Vă invităm să răsfoiți conținutul acestui site și să reveniți cât mai des, pentru a fi la curent cu ultimele noutăți din viața școlii!

 


Etapa a II-a de admitere în clasa a V-a pentru anul școlar 2022-2023

Înscrierile se fac în perioada : 22.08.2022- 24.08.2022, între orele 9.00-14.00, la secretariatul liceului

La înscriere este obligatorie prezența părintelui/ tutorelui însoțit de candidat.

 Testarea aptitudinilor va avea loc în perioada: 26 august 2022, ora 10.00

Documente necesare înscrierii:

  • cerere de înscriere (se descarcă de aici);
  • copie xerox certificat naștere elev;
  • copii xerox C.I. părinți/tutore legal;
  • adeverință medicală cu mențiunea ”apt pentru susținerea probelor sportive”

 ATENȚIE: adeverința medicală trebuie  eliberată cu maxim 30 zile înainte de susținerea probelor de aptitudini.

NEPREZENTAREA adeverinței medicale atrage după sine eliminarea candidatului din concurs.

Baremele pentru susținerea probelor sportive: aici

Discipline sportive pentru admitere :
                          Volei : 5 locuri băieți + 1 loc fete
                          Atletism : 2 locuri 
(fete sau băieți)
                          Handbal : 3 locuri
 (băieți )
                          Scrimă : 1 loc 
(fete sau băieți)


Transferuri școlare la Liceul cu Program Sportiv Brașov pentru anul școlar 2022-2023

Pentru a efectua un transfer la Liceul cu Program Sportiv Brașov, sunt necesare îndeplinirea următoarelor condiții cumulate :

–  cerere pentru susținerea examenelor de diferențe – click aici

–  adeverință medicală (pe care să fie menționat Clinic Sănătos și Participare la probe sportive)

–  foaia matricolă;

– îndeplinirea condiției privind media generală a anului școlar 2021-2022 ( să fie cel puțin egală cu a ultimului elev promovat la clasa și disciplina pentru care se solicită transferul )

– susținerea și promovarea examenelor de diferență:

  • probe de aptitudini sportive
  • examen scris și oral la materia de specialitate Pregătire sportivă teoretică, pentru fiecare an de studiu neefectuat
  • examen scris și oral la materiile de cultură generală ( în funcție de foaia matricolă, pentru fiecare an de studiu neefectuat )

Pentru probele de aptitudini sportive, nota minimă de promovare este 7 ( șapte ).

Pentru examenul de diferență la materia Pregătire sportivă teoretică, nota minimă de promovare este  6 ( șase ).

Cererile se depun până în data de 11 august 2022, interval orar 9.00-13.00, la secretariatul unității ;

Probele sportive se desfășoară în data de 26 august 2022, ora 10.00 .

La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător, cu actul de identitate asupra lor.

Examenele de diferență ( scris și oral ) se desfășoară după graficul afișat la avizierul unității.

Structura probelor sportive la clasa a X-a: click aici

Structura probelor sportive la clasa a XI-a: click aici

Structura probelor sportive la clasa a XII-a: click aici

 Solicitările cu documente incomplete nu se vor lua în considerare.

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2022-2023:

 

Flyer_volei_3

 

  VIZIUNE:

  A înţelege şi practica sportul înseamnă a fi viu, a acţiona, a imprima forţă gândului, a performa!